24 Eylül 2018 Pazartesi

MERSİN SERBEST BÖLGE SOSYAL TESİS İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

10 Mart 2013 Pazar 16:13
MERSİN SERBEST BÖLGE SOSYAL TESİS İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
 MESTAŞ

MERSİN SERBEST BÖLGE SOSYAL TESİS İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Sicil No : Mersin / 21141

Şirketimizin 2012 yılı Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ana Sözleşmemizin

13., 15., 17., 20., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 38., 39.,

40., 41., 42., 43., 45., 46., 47., 49., 51. ve 53'üncü maddelerindeki tadilin de yer aldığı

aşağıdaki gündemi görüşmek üzere ; 11 Nisan 2013 Perşembe günü, saat 14:00'de , Serbest

Bölge Girişi MESBAŞ İdari Binası Konferans Salonu - Mersin adresinde yapılacaktır.

    Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerine yönelik Mali Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet ve

Denetim Raporları ve toplantı ile ilgili diğer belgeler, 21 Mart 2013 tarihinden itibaren Şirket

Merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

     Toplantıda kendilerini bir vekil vasıtası ile temsil ettirmek isteyen hissedarlarımız,

aşağıda örneği verilen Vekaletnameyi doldurarak Noter'den tastik ettirecekler veya Noter tastikli imza sirkülerlerini Vekaletname'ye ekleyerek, Toplantı öncesinde kendilerine gönderilen Giriş Kartına iliştireceklerdir.

   Toplantı Gündemi ek te olup, Toplantıya katılmak için Giriş Kartı ibrazı şart olduğundan,

Genel Kurul Toplantısına iştirak edecek Sayın Hissedarlarımız veya Vekilleri, kendilerine iadeli- taahhütlü olarak postalanan Giriş Kartları ile birlikte toplantı salonunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur,

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

MESTAŞ

MERSİN SERBEST BÖLGE SOSYAL TESİS İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

14. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

( 11.04.2013 )

1- Başkanlık Divanının teşkili,

2- Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesi,

3- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının,

Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve tasvibi,

4- Yönetim Kurulunun ibrası,

5- Denetim Kurulunun ibrası,

6- Şirketimizin oluşan kârının dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,

7- Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,

8- T.T.K. 395-396. maddeleri hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeleri için Genel

Kurul'dan müsaade alınması,

9- Şirketimizin Ana Sözleşmesinin 13., 15., 17., 20., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29.,

30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 45., 46., 47., 49., 51. ve

53'üncü maddelerinde yapılacak tadilin müzakeresi ve onaylanması,

10- "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin onaylanması,

11- Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

MESTAŞ

MERSİN SERBEST BÖLGE SOSYAL TESİS İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

MESTAŞ-Mersin Serbest Bölge Sosyal Tesis İşletmeciliği A.Ş 'nin 11 Nisan 2013

Perşembe günü, saat 14:00'de Serbest Bölge Girişi, MESBAŞ İdari Binası Konferans Salonu -

Mersin adresinde yapılacak 14. Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve

gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ........................................'

nu vekil tayin ettim/ettik.

                                                                  Adı-Soyadı /   Unvan / Kaşe

                                                                               Tarih

Ortağın Sahip Olduğu Hisselerin ;

Grubu                                               :

Sermaye Miktarı                               :

Hisse Adedi                                      :

Adresi                                               :

NOT ; Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması

halinde , vekâleti verenin noter tasdikli

imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

MESTAŞ-MERSİN SERBEST BÖLGE SOSYAL TESİS İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ (2013)BASIN MRS-479

Anahtar Kelimeler: Basın Ilan Kurumu

    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
ARŞİV