23 Eylül 2018 Pazar

Kalitesiz Hizmet Veren Elektrik Dağıtım Şirketi Tüketiciye Tazminat Ödeyecek

28 Aralık 2012, 09:53
Kalitesiz Hizmet Veren Elektrik Dağıtım Şirketi Tüketiciye Tazminat Ödeyecek
SUVARA PİRİYEVA
21.12.2012 tarih ve 28504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği” dağıtım şirketlerine ve dağıtım şirketleri müşterilerine yönelik vereceği hizmetlere yönelik çok kapsamlı düzenlemeler getirmektedir.
Yürürlüğe girecek olan Yönetmelik ile 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren dağıtım şirketlerinin, perakende satış şirketlerinin ve kullanıcıların uyulması gereken kurallar ve uygulamaya ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir. Yönetmeliğe istinaden elektrik dağıtım şirketi dağıtım lisansında belirlenen bölgede bulunan kullanıcılara sunduğu hizmetin kalitesinden, perakende satış şirketleri de perakende satış faaliyetine ilişkin ticari kaliteden sorumlu olacaklar.
Yönetmelik gereğince arıza yönetim sistemi oluşturulacak ve kullanıcılardan gelen bildirimler ve tedarik sürekliliği uzaktan izleme sistemi tarafından tespit edilen arıza veya kesintiler için kayıt oluşturulacak ve gerektiğinde bu bildirimlere ve tespitlere ilişkin bilgilerin arıza ekiplerine yönlendirilerek sorun giderilecek.
Yönetmelikle dağıtım sisteminde sunulan hizmet 3 başlık altında tedarik sürekliliği kalitesi, ticari kalite ve teknik kalite olarak izlenecek.
Yönetmelik dağıtım şirketlerine dağıtım sisteminin tümünü veya bir kısmını etkileyen uzun, kısa ve geçici kesintileri kaydetme sorumluluğu getirmektedir. Yönetmelik gereğince kısa kesinti- bir saniyeden uzun ve üç dakikadan (dahil) az süren kesintiye, uzun kesinti ise üç dakikadan uzun süren kesintiyi ifade eder. Kesintiler- sadece uzun kesintiler bildirimli ve bildirimsiz kesintiler olarak sınıflandırılacaktır. Kısa ve geçici kesintiler bildirimsiz kesinti olarak değerlendirilecek. Dağıtım şirketi, kesintilerden etkilenen kullanıcıların sayısını imar yerleşim alanlarına göre gruplandırılmış olarak kaydedecek.
Yönetmeliğin 2.geçici maddesine göre, dağıtım şirketleri 1 Ocak 2014 tarihine kadar OG şebeke bağlantı modelini oluşturup, tedarik sürekliliği kayıt sistemini kuracaklar. Dağıtım şirketi, dağıtım sisteminde meydana gelen veya dağıtım sistemini etkileyen kesintileri bu kayıt sistemi aracılığıyla yönetmelikte belirtildiği şekilde kaydedecek ve bu sistemin kurulmasıyla birlikte, dağıtım bölgesinde OG seviyesinde meydana gelen bütün uzun kesintilerde, kesintiden etkilenen OG kullanıcıların sayısı tedarik sürekliliği kayıt sistemi tarafından OG şebeke bağlantı modeli kullanılarak belirlenecek ve kaydedilecek. Yalnız dağıtım şirketleri 2013 ve 2014 yılları için kısa ve geçici kesintilere ilişkin kayıt tutulması zorunluluğu bulunmayacak.
Yönetmelik gereğince dağıtım şirketlerine kalite denetimi getirilmektedir. “Elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği ve teknik kalitesinin dağıtım şirketi tarafından ilgili standartlara uygun şekilde ölçümlenerek kayıt altına alınması, ticari kalitenin sorumlu oldukları yönleriyle dağıtım şirketi ve perakende satış şirketi tarafından kayıt altına alınması ve dağıtım şirketi ile perakende satış şirketinin bu göstergelere ilişkin performansının belirlenmesine esas tüm süreç ve veriler ile diğer ilgili tüm bilgi ve belgeler denetim yetkisini haiz kurum ve kuruluşlarca denetlenir ve/veya denetlettirilir” denilmektedir. Ayrıca şirketlerin yerinde denetimi, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca şirketlerce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna yapılan bildirimler ile sunulan tablo ve raporların ön incelemesinin ardından gerek görüldüğü hallerde veya dağıtım bölgelerinden gelen müşteri veya kullanıcı şikâyetleri üzerine gerçekleştirilecek.
Dağıtım şirketi ve perakende satış şirketi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna sunduğu bütün bilgi ve belgeler ile bu bilgi ve belgelerin hazırlanmasına esas teşkil eden bütün verilerin doğruluğundan sorumlu olacak.
Bildirimsiz kesintiler için belirlenen sınır değerler aşıldığında dağıtım şirketi belirlenen esaslar çerçevesinde kullanıcıya başvurusuna gerek duyulmaksızın tazminat ödeyecek.
Tazminata hak kazanan her bir kullanıcıya yapılacak ödeme, ait olduğu yılı takip eden yılın Nisan ayından itibaren başlatılacak ve tamamlanıncaya kadar müteakip dönemlerde yapılacak. Ödeme, dağıtım sistem kullanım bedellerinden mahsup edilmek suretiyle, aboneliğin iptali halinde def'aten gerçekleştirilecek.
Bu çerçevede, imar alanı içindeki kullanıcılar için bir yıl içerisinde bildirimsiz olarak Alçak Gerilim (AG) abonelerinde 56 kez ve bildirimli olarak ise AG abonelerinde 6 kez elektriği kesilen aboneye tazminat ödenecek. İmar alanı dışındaki kullanıcılar için ise AG abonelerinde bir yıl içerisinde bildirimsiz olarak 72 kez ve bildirimli olarak AG abonelerinde 8 kez kesinti yapılan aboneye tazminat ödenecek.
Yönetmelik ile kullanıcılara kendi hatasından kaynaklanmaması kaydıyla kullanıcıya ait teçhizatta ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin zararın tazmini için kullanıcı tarafından dağıtım şirketine zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde talepte bulunulabilecek.
Yönetmelik gereğince kullanıcı tedarik sürekliliğini kaydetmek üzere, dağıtım şirketince onaylanmış ölçme ve kayıt cihazını dağıtım şirketinin kontrolünde ve uygun göreceği biçimde, bağlantı noktasına veya faturalamaya esas ölçüm noktasına tesis ettirebilir. Bu cihazların kayıtları, kullanıcının talebi üzerine dağıtım şirketi ile birlikte okunur ve dağıtım şirketi tarafından kendi kayıtları ile birlikte değerlendirilerek bu Yönetmelik uyarınca ödenecek tazminatların hesaplanmasında kullanılacak kesinti süre ve sayılarının belirlenmesinde dikkate alınır.
Yönetmeliğe göre 01.01.2015 tarihinden itibaren kullanıcı tarafından kayıt cihazı taktırılması gerekmektedir.

    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
ARŞİV